Polityka prywatności

Polityka Prywatności stanowi dokument określający zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, które Narodowy Instytut Kształcenia pozyskuje za pośrednictwem Platformy mojekursyonline.pl oraz wszystkich pozostałych form komunikacji.

 

§1

Dane osobowe

1. NINK przetwarza dane osobowe Użytkownika podawane przy rejestracji, są to:

a) imię i nazwisko,

b) data urodzenia,

c) numer pesel,

d) adres zamieszkania,

e) adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania),

f) nazwa firmy,

g) NIP firmy,

h) adres siedziby firmy,

i) adres e-mail,

j) numer telefonu,

k) numer konta bankowego.

2. Powyższe dane podawane są przez Użytkownika Platformy mojekursyonline.pl dobrowolnie, lecz koniecznie w celu odpowiedniego wykonania usługi przez Usługodawcę, tj. Narodowy Instytut Kształcenia.

3. Użytkownik, podając jakiekolwiek dane, zobowiązuje się i zapewnia Usługodawcę o tym, że:

a) dane uzyskane są i przetwarzane zgodnie z prawem, Użytkownik jest w pełni uprawniony do przekazywania tych danych, a Usługodawca nie odpowiada za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych,

b) nie narusza w żaden sposób dóbr osobistych ani innych praw jakiejkolwiek osoby trzeciej,

c) posługuje się Platformą w dobrej wierze, nie naruszając jakichkolwiek autorskich praw majątkowych oraz osobistych, a także wszystkich pozostałych praw własności intelektualnej,

d) przestrzega zasad etykiety obowiązującej w Internecie.

4. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi realizowanie uprawnień, które wynikają z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

§2

Kontakt z Usługodawcą

1. Użytkownik Portalu mojekursyonline.pl ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą za pomocą:

a) formularza kontaktowego dostępnego na Portalu w zakładce „Kontakt”: mojekursyonline.pl/kontakt ,

b) tradycyjnej formy mailowej: biuro@mojekursyonline.pl.

c) nr tel.: +48 669 090 151

2. Usługodawca zachowuje całą korespondencję z Użytkownikiem w celu szybkiej reakcji na wszelkie pytania oraz w zakresie rozstrzygnięcia składanej przez Użytkownika reklamacji. Wszystkie dane zgromadzone w ten sposób będą wykorzystywane tylko w celu realizacji zgłoszenia. Każda inna forma komunikacji będzie się odbywać tylko za wcześniejszą zgodą Użytkownika Portalu mojekursyonline.pl

3. Usługodawca ma prawo do ponownego wymagania od Użytkownika podania danych, w tym m.in. danych osobowych, w celu potwierdzenia jego tożsamości oraz możliwości późniejszego kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem.

4. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki prywatności Portalu mojekursyonline.pl należy kierować bezpośrednio do Usługodawcy.

 

§ 3

Pliki Cookies

1. Wykorzystywane przez Usługodawcę Pliki Cookies są w pełni bezpieczne dla urządzenia Użytkownika i nie jest to możliwe, aby tą drogą przedostały się wirusy lub inne niechciane oprogramowania. Pliki te pozwalają na zidentyfikowanie oprogramowania używanego przez Użytkownika i indywidualne dostosowanie dla niego Portalu.

2. Wykorzystywane Pliki Cookies umożliwiają Usługodawcy zbieranie danych statystycznych, dzięki którym może on rozwijać Portal zgodnie z wymaganiami i preferencjami Użytkowników.

3. Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie zablokować albo ograniczyć zapisywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Może to jednak utrudnić korzystanie z Portalu mojekursyonline.pl.